e-mail:
wachtwoord:
open-Xchange-server (project members only)

DQME II
Ontwikkeling van kwalitiet in wiskundeonderwijs in een Europese context - ontwikkeling van 'classroom culture' door docenten

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
life-long learning
taal: nederlands
  • Het netwerk "Developing Quality in Mathematics Education II" is een voortzetting van het project "Developing Quality in Mathematics Education". De producten en resultaten van dit eerdere project in vier landen zullen worden uitgebreid en ook worden verbreed naar elf landen.

  • In elk van de deelnemende landen werken universiteit, lerarenopleiding en docenten samen. Daardoor ontstaat een goede verbinding tussen theorie en praktijk en tussen onderzoek en ontwikkeling van wiskundeonderwijs. Interculturele samenwerking en uitwisseling van ideeen, materialen, docenten en leerlingen worden gebruikt om kwaliteit van wiskundeonderwijs verder te ontwikkelen, met name op het gebied van wiskundig modelleren.

  • De kwaliteit van ontwikkelde materialen zal ook worden gegarandeerd door het gebruik, het vergelijken en het verbeteren in de elf deelnemende Europese landen. Dit vergelijken zal leiden tot overeenstemming over de inhoud van het leren en onderwijzen van wiskunde in elf Europese landen. Daarmee wordt gestreefd naar een "Europees curriculum voor het leren en onderwijzen van wiskunde" in de 21ste eeuw.

  • We hopen dat het gebruik van hedendaagse technologie (zoals het communicatieplatform) uitgebreide en interessante mogelijkheden biedt voor het uitwisselen van ideeen en methoden en materialen (inclusief video-fragmenten), met de bedoeling een beter begrip te krijgen van de ontwikkeling van epistemologische aspecten van het wiskundeonderwijs.

  • Een zeer interessant gevolg van dit project is dat het de "community" van wiskundedocenten, lerarenopleiders en onderzoekers in Europa mogelijkheden biedt om hun professionele contacten en samenwerking uit te breiden en te delen.