e-mail:
jelszó:
open-Xchange-server (project members only)

DQME II
A matematikaoktatás minőségének fejlesztése európai környezetben - az oktatás fejlesztése tanárok által

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
life-long learning
nyelv: magyar
  • A "Developing Quality in Mathematics Education II" projekt a "Developing Quality in Mathematics Education" elnevezésü nemzetközi kapcsolatokra épülö matematikatanítási kísérlet folytatása. Az eredetileg szereplö négy országról tizenegy résztvevöre bövült hálózat az elözö projekt eredményeit fejleszti tovább.

  • A projekt különlegessége az elmélet és a gyakorlat, a kutatás és a matematikaoktatás erös összekapcsolódása, mivel minden résztvevö országot egyetemek, tanárképzö intézetek és iskolák is képviselnek. A nemzetközi együttmüködés, a tananyagok, tapasztalatok, elképzelések kicserélése révén folytatódik a minöségi matematikatanítás fejlesztése, különös tekintettel a matematikai modellezés területére.

  • A fejlesztett tananyagok minöségét és alkalmazását a tizenegy résztvevö országban folyó tesztelés, összehasonlítás és módosítás garantálja. Ez az összehasonlítás egy tizenegy európai országot érintö, a matematikatanulás, -tanítás tartalmára vonatkozó megegyezéshez vezet, amely remélhetöleg megalapozza a 21. századi matematikatanítás és tanulás európai tantervét.

  • A kor fejlett technológiájának segítségével (pl. a kommunikációs platform) gondoskodhatunk az elképzelések, anyagok, módszerek megosztásáról. Ide sorolhatók a videófelvételek, melyek a matematikatanítás episztemológiai szempontjainak jobb megértését segítik.

  • A projekt egyik izgalamas és különleges következményeként az európai matematikaoktatás szereplöinek lehet?sége nyílik a szakmai tapasztalatok terjesztésére és a közvetlen együttmüködésre.