e-mail:
kodeord:
open-Xchange-server (project members only)

Kvalitetsud-vikling i matematikundervisningen i en europæisk kontekst - lærer-udvikling af klasserums-kulturen

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.
life-long learning
sprog: dansk
  • Netværks projektet "Developing Quality in Mathematics Education II" er en fortsættelse af projektet "Developing Quality in Mathematics Education". Arbejdet bygger videre på de inspirerende resultater fra det tidligere projekt samtidig med at antallet af deltagende lande er blevet udvidet fra 4 til 11.

  • Hvert land stiller med en arbejdsgruppe bestående af undervisere/forskere fra et universitet, en lærerudannelsesinstitution og fra skoler/gymnasier. Projektet er dermed karakteriseret ved en meget tæt forbindelse mellem teori og praksis og mellem forskning og udvikling i matematik undervisning. I projektet er der samarbejde og udveksling af ideer, undervisningsmaterialer, lærere og elever på tværs af kulturer. Udviklingen af kvaliteten i matematikundervisningen har særligt fokus på anvendelsen af matematisk modellering.

  • Kvaliteten og anvendeligheden af de udviklede materialer og metoder bliver testet gennem brugen og justeringen af dem i op til elleve forskellige lande. Udvekslingen kan bidrage til en fælles holdning til indholdet og metoderne i metematikundervisningen i elleve europæiske lande. Det er håbet at kunne bidrage til etableringen af en europæisk læreplan for matematik i det 21 århundrede.

  • Med brugen af moderne IT-kommunikation fx et elektronisk fælles-forum håber projektet at kunne dele ideer, metoder og materialer (herunder dokumenterende video klip) hurtigt og effektivt med det formål at få en bedre forståelse af hvordan man kan styrke de erkendelsesmæssige aspekter af matematikundervisningen.

  • Projektet kan hjælpe til, at europæiske matematiklærere kan styrke og udvide deres kollegiale samarbejde.